1 феб

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ПУТНИЧКО ВОЗИЛО ЗА ПОТРЕБЕ ЈЕП „ТОПЛАНА“ КРАЉЕВО

(0)

Јавна набавка добара – Путничког возила за потребе ЈЕП „Топлана“ Краљево – Јавна набавка мале вредности ЈН бр.01-172 Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору    

full story
to-top