1 феб

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ПУТНИЧКО ВОЗИЛО ЗА ПОТРЕБЕ ЈЕП „ТОПЛАНА“ КРАЉЕВО

(0)

Јавна набавка добара – Путничког возила за потребе ЈЕП „Топлана“ Краљево – Јавна набавка мале вредности ЈН бр.01-172

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

to-top