19 авг

Одлукa цене топлотне енергије за снабдевање крајњих купаца по групам

(0)

На основу чл.28. Статута, а у складу са Уредбом о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом ( „Сл. гласник РС” бр. 63/2015) на својој 12. редовној седници одржаној дана 15.09.2022.године, Надзорни одбор ЈЕП „Топлана” Краљево донео је следећу ОДЛУКУ Утврђују се цене топлотне енергије за снабдевање крајњих купаца по групама и […]

full story
to-top