19 авг

Одлукa цене топлотне енергије за снабдевање крајњих купаца по групам

(0)

На основу чл.28. Статута, а у складу са Уредбом о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом ( „Сл. гласник РС” бр. 63/2015) на својој 12. редовној седници одржаној дана 15.09.2022.године, Надзорни одбор ЈЕП „Топлана” Краљево донео је следећу

ОДЛУКУ

 1. Утврђују се цене топлотне енергије за снабдевање крајњих купаца по групама и то:
  • цена стамбеног простора- варијабилни део – 6,02 дин/kWh,
  • цена стамбеног простора- фиксни део – 40,00 дин/м2/12 месеци.
  • цена пословног простора- варијабилни део – 7,53 дин/kWh,
  • цена пословног простора- фиксни део – 100,00 дин/м2/6 месеци.
 2. Утврђују се цене топлотне енергије за снабдевање крајњих купаца по групама купаца код којих се наплата топлотне енергије врши према јединици грејне површине и то:
  • цена стамбеног простора –           108,56 дин/м2/12 месеци,
  • цена пословног простора –           271,40 дин/м2/6 месеци.

З. Утврђене цене ће се примењивати по добијању сагласности од стране Оснивача ,

 • За реализацију ове одлуке задужује се директор и надлежне службе предузећа.
 • Одлуку доставити Оснивачу и објавити на званичном сајту предузећа.

Надзорни одбор ЈЕП „Топлана” Краљево, број 1311 дана 15.09.2022.године.

Одлуку можете преузети овде:

Categories: Новости
to-top