2 нов

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – РАЧУНАРИ, ЛИЦЕНЦЕ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

(0)

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – РАЧУНАРИ, ЛИЦЕНЦЕ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 06-1027/17   Конкурсна документација Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

full story
18 сеп

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- ШТАМПАНИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

(0)

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- ШТАМПАНИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 07-1657/17   Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

full story
20 јун

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСА ГОРИОНИКА

(0)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСА ГОРИОНИКА СА НАБАВКОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 05-1005/17   Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

full story
28 апр

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА

(0)

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 03-614/17   Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора

full story
5 апр

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

(0)

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 02-428/17   Конкурсна документација Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору – Партија 1 Одлука о обустави поступка – Партија 2 Обавештење о обустави поступка јавне набавке

full story
30 јан

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ПРЕВОЗА МАЗУТА

(0)

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ПРЕВОЗА МАЗУТА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 01-119/17  

full story
to-top