2 нов

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – РАЧУНАРИ, ЛИЦЕНЦЕ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

(0)

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – РАЧУНАРИ, ЛИЦЕНЦЕ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 06-1027/17

 

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

to-top