30 јун

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПРИТИСКА У ХИДРАНТСКОЈ МРЕЖИ

(0)

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 09-873/20 – УГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПРИТИСКА У ХИДРАНТСКОЈ МРЕЖИ

full story
22 јун

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАДОГРАДЊА ТЕРМО-ХИДРАУЛИЧКОГ МОДЕЛА ЗА АНАЛИЗУ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА

(0)

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 02-305/20 – НАДОГРАДЊА ТЕРМО-ХИДРАУЛИЧКОГ МОДЕЛА ЗА АНАЛИЗУ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА

full story
17 јун

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК – ЈАВНА НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКИ И ЕЛЕКТРО РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КРОВА „ЦЕНТРАЛНА КОТЛАРНИЦА“

(0)

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК – ЈАВНА НАБАВКА БР. 02-831/20 – ГРАЂЕВИНСКИ И ЕЛЕКТРО РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КРОВА „ЦЕНТРАЛНА КОТЛАРНИЦА“

full story
to-top