2 нов

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – РАЧУНАРИ, ЛИЦЕНЦЕ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

(0)

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – РАЧУНАРИ, ЛИЦЕНЦЕ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 06-1027/17   Конкурсна документација Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

full story
to-top