23 сеп

Јавна набавка добара: горива за путничка и теретна возила и агрегате

(0)

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ГОРИВА ЗА ПУТНИЧКА И ТЕРЕТНА ВОЗИЛА И АГРЕГАТЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 06-1798/16 Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

full story
9 авг

БАЖДАРЕЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ МЕРАЧА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

(0)

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА –БАЖДАРЕЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ МЕРАЧА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 05-1398/16 Poziv za podnosenje ponuda Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora ObavestenjeOZakljucenomUgovoru

full story
27 мај

Јавна набавка: Грађевински радови на санацији топловода

(0)

ЈАВНА НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ТОПЛОВОДА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 04-951/16 Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

full story
25 апр

Јавна набавка: Услуге осигурања

(0)

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 03-770/16 Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

full story
8 мар

Јавна набавка: Канцеларијски материјал

(0)

ЈЕП ТОПЛАНА КРАЉЕВО КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 02-472/16 Позив за подношење понуда Конкурсна документација Прилог 1. Предштампани образац рачуна за физичка лица Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору партија 1 Обавештење о закљученом уговору партија 2 Обавештење о закљученом уговору партија 3

full story
15 јан

Јавна набавка: Услуге превоза мазута

(0)

ЈЕП ТОПЛАНА КРАЉЕВО УСЛУГЕ ПРЕВОЗА МАЗУТА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 01-61/16 Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

full story
to-top