15 јан

Јавна набавка: Услуге превоза мазута

(0)

ЈЕП ТОПЛАНА КРАЉЕВО
УСЛУГЕ ПРЕВОЗА МАЗУТА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 01-61/16

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Categories: 2016
to-top