15 мар

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ТОПЛОВОДА

(0)

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ТОПЛОВОДА – ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 03-427/19

full story
8 мар

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ГОРИВО ЗА ПУТНИЧКА И ТЕРЕТНА ВОЗИЛА И АГРЕГАТЕ

(0)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАБАВКА ДОБАРА – ГОРИВА ЗА ПУТНИЧКА И ТЕРЕТНА ВОЗИЛА И АГРЕГАТЕ БР. 02-386/19

full story
4 мар

Поновљени интерни конкурс – Руководилац правне службе

(0)

ЈЕП „Топлана“ Краљево расписује интерни конкурс за пријем у радни однос руководица опште и правне службе на неодређено време – 1 (један) извршиоц.

full story
to-top