28 апр

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА

(0)

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 03-614/17   Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора

full story
5 апр

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

(0)

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 02-428/17   Конкурсна документација Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору – Партија 1 Одлука о обустави поступка – Партија 2 Обавештење о обустави поступка јавне набавке

full story
to-top