5 апр

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

(0)

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 02-428/17

 

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору – Партија 1

Одлука о обустави поступка – Партија 2

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Categories: 2017
to-top