11 авг

Public procurement – Solar system for electricity producing – Јавна набавка – Соларни систем за производњу ее

(0)

This is an invitation to tender for the above mentioned supply contract. Please find enclosed the tender documents. Ово је позив за тендер, за горе споменути уговор о снабдевању. Молимо Вас да преузмете потребну документацију.

full story
11 авг

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – СЕРВИС ГОРИОНИКА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

(0)

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСИ – СЕРВИС ГОРИОНИКА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА БР. 08-853/20

full story
30 јун

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПРИТИСКА У ХИДРАНТСКОЈ МРЕЖИ

(0)

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 09-873/20 – УГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПРИТИСКА У ХИДРАНТСКОЈ МРЕЖИ

full story
22 јун

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАДОГРАДЊА ТЕРМО-ХИДРАУЛИЧКОГ МОДЕЛА ЗА АНАЛИЗУ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА

(0)

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 02-305/20 – НАДОГРАДЊА ТЕРМО-ХИДРАУЛИЧКОГ МОДЕЛА ЗА АНАЛИЗУ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА

full story
17 јун

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК – ЈАВНА НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКИ И ЕЛЕКТРО РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КРОВА „ЦЕНТРАЛНА КОТЛАРНИЦА“

(0)

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК – ЈАВНА НАБАВКА БР. 02-831/20 – ГРАЂЕВИНСКИ И ЕЛЕКТРО РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КРОВА „ЦЕНТРАЛНА КОТЛАРНИЦА“

full story
27 мај

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА –ОВЕРАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ МЕРИЛА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

(0)

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ОВЕРАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ МЕРИЛА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ бр. 06-630/20

full story
to-top