11 авг

Public procurement – Solar system for electricity producing – Јавна набавка – Соларни систем за производњу ее

(0)

This is an invitation to tender for the above mentioned supply contract. Please find enclosed the tender documents.

Ово је позив за тендер, за горе споменути уговор о снабдевању. Молимо Вас да преузмете потребну документацију.

to-top