17 јун

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК – ЈАВНА НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКИ И ЕЛЕКТРО РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КРОВА „ЦЕНТРАЛНА КОТЛАРНИЦА“

(0)

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК – ЈАВНА НАБАВКА БР. 02-831/20 – ГРАЂЕВИНСКИ И ЕЛЕКТРО РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КРОВА „ЦЕНТРАЛНА КОТЛАРНИЦА“

to-top