18 сеп

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- ШТАМПАНИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

(0)

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- ШТАМПАНИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 07-1657/17

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

to-top