13 дец

Најчешћа питања и одговори у вези са ЕСКО пројектом санације зграда

(0)

1.    У случају када се конкурише заједничком пријавом, односно када више стамбених заједница које су прикључене на једну подстаницу конкурише, да ли се гледа укупан број корисника на постаници да буде већи од 70% или појединачно по стамбеним заједницама?

– Број прикључених посебних делова на систем даљинског грејања (станова, локала) мора бити најмање  70% од укупног броја посебних делова у једној стамбеној заједници. Овај број нема везе са подстаницом и бројем и процентом прикључених на једну подстаницу.

2. Уколико је битно да укупан број прелази 70%, како мотивисати оне стамбене заједнице (власнике станова) који имају више од 50% искључених са Топлане да учествују? Дискриминишу се оне стамбене заједнице које имају довољан број прикључака, а условљене су учешћем у заједничкој пријави са другим правним лицем.

– Сам назив пројекта и јавног позива расписаног 30.11.2023. године каже да су у питању зграде прикључене на систем даљинског грејања. Мотивација за оне стамбене заједнице које желе да узму уцешће у пројекту и своју зграду учине енергетски ефикаснијом је  да се прикљуце на систем даљинског грејања. Поступак прикључка је брз и једноставан и могућ је и сада у току грејне сезоне и у току трајања јавног позива. Потребно је поднети захтев ЈЕП „Топлана“ Краљево за прикључење и закључити уговор о прикључењу.

3.    Шта радити уколико се регистровани подаци за одређену стамбену заједницу и подаци Топлане по питању броја посебних делова разликују? Пример: СЗ Танаска Рајића 44 по регистрационој пријави има 25 посебних делова, по Топланиној евиденцији има 16 посебних делова од који је 14 прикључено на ЈЕП Топлану (87,5%). Да ли је неопходно прикупити 2/3 већину од 16 или 25 посебних делова?

– Број посебних делова се мери по Закону о становању и одржавању зграда, па су посебни делови сви станови и локали у оквиру једног стамбеног или стамбено-пословног објекта. Значи, податке узимате из регистрационе пријаве, а не из евиденције ЈЕП „Топлана“ Краљево.

4.    Сличан пример имамо и у згради Кифле, међутим ту су сви стамбени простори прикључени на једну подстаницу док пословни простори нису. Да ли је за конкурс неопходно прибавити 2/3 већину укупног броја власника посебних делова регистрованих у Регистру СЗ или 2/3 вечину власника прикључених на ЈЕП Топлану без учешћа пословних простора?

– Јавни позив казе – Одлуку о учешћу у јавном позиву доноси скупштина стамбене заједнице, већином коју чине 2/3 укупног броја гласова. Скупштину СЗ према Закону о становању и одржавању зграда чине сви власници посебних делова, тако да Вам треба минимум 2/3 њихових гласова. Овај број нема везе са бројем прикључених на систем даљинског грејања.

5.    Да ли ће након објављивања ранг листе 30 стамбених заједница којима ће бити израђени елаборати енергетске санације, те стамбене заједнице  морати да закључе уговор и да се обавежу да га спроведу до краја, јер у тексту Јавног позива наведено је следеће: “Министарство рударства и енергетике, град Краљево и ЈЕП „Топлана“ Краљево ће на основу расположивих финансијских средстава понудити рангираним стамбеним заједницама учешће у Пројекту. Рангиране стамбене заједнице нису дужне да се прикључе и могу одлучити да одбију предлог за придруживање Пројекту. За стамбене заједнице које одлуче да се придруже Пројекту финансира се израда одговарајућих техно-економских-правних студија које ће се финансирати из бесповратних средстава које обезбеђује ЕБРД, а надаље се поступа у складу са концептом Пројекта који је саставни део овог позива.“?

– У ставу VIII РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА Јавног позива расписаног 30.11.2023. године јасно стоји да рангиране стамбене заједнице нису дужне да се прикључе и могу одлучити да одбију предлог за придруживање Пројекту. Тако да је одговор на Ваше питање,  да СЗ не морају да закључе уговор уколико одлуче да то не желе.

Након рангирања стамбених заједница, за изабране СЗ  консултант ће израдити енергетски преглед са довољно детаљним предмером и предрачуном да се на основу њега изабраној СЗ може доставити понуда за извођење радова као и информације о очекиваним уштедама и моделом финанасирања и отплате. Тада ће СЗ коначно одлучивати о учешћу у реализацији пројекта за коју ће бити потребни такође гласови 2/3 већине.

6. Како станари одређене стамбене заједнице могу да знају пре израде студије и елабората да ли у томе желе да учествују и да ли им је исплативо? Мислим да и по Закону о облигационим односима такав уговор би био ништаван. На састанку коме сам присуствовала је речено да ће 30 квалификованих стамбених заједница добити елаборате, а да ће се након израде одлучити да ли желе да закључе уговор о реализацији. На моје питање „Да ли ће стамбена заједница, уколико јој буде израђен елаборат бити власник тог елабората?“ речено ми је да хоће, међутим на основу овог навода из Јавног позива не бих рекла да је тако.

– СЗ ће, како је у претходном одговору наведено, добити енергетски преглед са предмером и предрачуном, моделом отплате и информацијама о уштедама. То није елаборат енергетске ефикасности према Правилнику о енергетској ефикасности зграда већ функциониални документ са довољно детаља да СЗ може донети одлуку о учешћу или неучешћу у реализацији пројекта.

Categories: Новости
to-top