26 мај

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ПОЛОВНО ДОСТАВНО ВОЗИЛО

(0)

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 07-669/20 – ПОЛОВНО ДОСТАВНО ВОЗИЛО

full story
8 мај

ЈАВНА НАБАВКА – ГРАЂЕВИНСКИ И ЕЛЕКТРО РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КРОВА „ЦЕНТРАЛНА КОТЛАРНИЦА“

(0)
full story
21 апр

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА

(0)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 05-526/20 – УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА

full story
17 мар

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ГОРИВО ЗА ПУТНИЧКА И ТЕРЕТНА ВОЗИЛА И АГРЕГАТЕ

(0)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 4-391/20 – ГОРИВО ЗА ПУТНИЧКА И ТЕРЕТНА ВОЗИЛА И АГРЕГАТЕ

full story
10 мар

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ПРЕДИЗОЛОВАНЕ ЦЕВИ И ПРИПАДАЈУЋА ОПРЕМА

(0)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 3-369/20 – ПРЕДИЗОЛОВАНЕ ЦЕВИ И ПРИПАДАЈУЋА ОПРЕМА

full story
20 јан

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ПРЕВОЗ МАЗУТА

(0)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1-88/20 ПРЕВОЗ МАЗУТА

full story
to-top