10 апр

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

(0)

Јавна набавка добара – Канцеларијски материјал – Јавна набавка мале вредности ЈН бр.03-451/18

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка за Партију 2

Обавештење о обустави поступка за Партију 2

Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

Categories: 2018, Новости
to-top