23 феб

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПУТНИЧКА И ТЕРЕТНА ВОЗИЛА И АГРЕГАТЕ

(0)

Јавна набавка добара – Набавка горива за путничка и теретна возила и агрегате – Јавна набавка мале вредности ЈН бр.02-293/18

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

to-top