16 мај

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – УСЛУГЕ ОВЕРАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА МЕРИЛА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ (БАЖДАРЕЊЕ)

(0)

Јавна набавка мале вредности бр. 05-739/18 – Оверавање и сервисирање мерила топлотне енергије

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

to-top