17 авг

Позив купцима за потписивање уговора о испоруци ТЕ

(0)

ОБАВЕШТЕЊЕ

          У складу са чл. 107. Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом (Службени лист града Краљева бр. 8 од 27.2.2023. године), позивају се корисници ЈЕП  “Топлана” Краљево, који немају закључен уговор о испоруци и продаји топлотне енергије да потпишу уговор, а корисници који имају закључен уговор да потпишу анекс уговора.

          Уговор и анекс уговора купци могу потписати сваког радног дана од 7 до 14 часова у просторијама наплатне службе ЈЕП “Топлана” Краљево, ул Цара Лазара 52А.

          Уколико купци не закључе уговор о снабдевању или анекс уговора на уговорни однос купаца и Топлане непосредно ће се приимењивати одредбе Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом (Службени лист града Краљева бр. 8 од 27.2.2023. године).

                                                                             ЈЕП “Топлана” Краљево

 директор

                                                                 Александар Несторовић, дипл. инж. арх.

Categories: Новости
to-top